Skip to content

(SC) В София се провежда форум “Криза и зелена сделка: време за бързи решения в земеделието”

София, 10 декември /Людмила Спасова, БТА/ Като представител на Комисията по земеделие и развитие на селските райони няма как да не отбележа, че най-голямата реформа след 90-те години в ОСП вече е факт, тя е приета и предстои да стигне до земеделците, до преработвателния бра…